Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Teatr PAPAHEMA, administrator witryny, ze szczególną troską dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Korzystanie z formularza kontaktowego witryny jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w każdym momencie (drogą elektroniczną).

Dane osobowe użytkowników witryny zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez Fundację Teatr PAPAHEMA wyłącznie w celach kontaktowych (korespondencja elektroniczna).

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Teatr PAPAHEMA (ul. Poznańska 40, 42-202 Częstochowa; NIP 5732849743, REGON 243576186, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000511848).

Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo, pisząc na adres: kontakt@teatrpapahema.pl. Informujemy również, że przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Fundacja Teatr PAPAHEMA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Fundację Teatr PAPAHEMA dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Fundacja Teatr PAPAHEMA stosuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

Witryna zawiera odnośniki i linki do innych stron www. Fundacja Teatr PAPAHEMA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, etnicznej, czy ze względu na wyznanie lub orientację seksualną. Nie ma tu materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe. Korzystając w jakikolwiek sposób z witryny, użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać na adres e-mail: kontakt@teatrpapahema.pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione.