REPERTUAR

1 czerwca | 10:00
Alicja po drugiej
stronie lustra
Gdański Teatr
Szekspirowski
8 czerwca | 12:00
Madagaskar
Teatr Żydowski
im. Estery Rachel
i Idy Kamińskich
w Warszawie
8 czerwca | 19:00
Madagaskar
Teatr Żydowski
im. Estery Rachel
i Idy Kamińskich
w Warszawie
9 czerwca | 12:00
Madagaskar
Teatr Żydowski
im. Estery Rachel
i Idy Kamińskich
w Warszawie
9 czerwca | 19:00
Madagaskar
Teatr Żydowski
im. Estery Rachel
i Idy Kamińskich
w Warszawie
BRAK NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ
BRAK NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ
BRAK NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ